Η ιστορία του Άη Βασίλη.

Η ιστορία πίσω από την αγαπημένη μορφή των Χριστουγέννων είναι μια πρόσμιξη από κουλτούρες, έθιμα, θρησκείες, ιστορικά γεγονότα και λίγη φαντασία.

» Read more

Η οικογένεια ως πηγή μάθησης του παρελθόντος.

Ο ρόλος της οικογένειας είναι σημαντικός για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μικρού παιδιού και θέτει τα θεμέλια για υπευθυνότητα, ενεργοποίηση, αυτονομία, ευαισθησία. Στην ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών συμβάλλει, σε μεγάλο βαθμό, η επαφή του νηπίου με στοιχεία του παρελθόντος. Η προσέγγιση με στοιχεία πολιτισμού του παρελθόντος θα οδηγήσει βαθμιαία τα παιδιά στην κατανόηση της έννοιας της εξέλιξης στο χρόνο,

» Read more

Το σύγχρονο παιδικό βιβλίο. Βιβλία για μικρά παιδιά.

Από τα τέλη του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα, το παιδικό βιβλίο,ακόμη και αυτό που απευθύνεται σε πολύ μικρά παιδιά, χαρακτηρίζεται από ιδεολογική ανανέωση, εμπλουτισμό των λογοτεχνικών ειδών και κατηγοριών,από καινοτόμες αφηγηματικές τεχνικές και υφολογικούς πειραματισμούς,αποδεσμεύεται από τη συμβατική γλωσσική έκφραση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των σύγχρονων παιδικών βιβλίων διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά της

» Read more
1 2 3 4 5