Η ιστορία του Άη Βασίλη.

Η ιστορία πίσω από την αγαπημένη μορφή των Χριστουγέννων είναι μια πρόσμιξη από κουλτούρες, έθιμα, θρησκείες, ιστορικά γεγονότα και λίγη φαντασία.

» Read more

Το σύγχρονο παιδικό βιβλίο. Βιβλία για μικρά παιδιά.

Από τα τέλη του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα, το παιδικό βιβλίο,ακόμη και αυτό που απευθύνεται σε πολύ μικρά παιδιά, χαρακτηρίζεται από ιδεολογική ανανέωση, εμπλουτισμό των λογοτεχνικών ειδών και κατηγοριών,από καινοτόμες αφηγηματικές τεχνικές και υφολογικούς πειραματισμούς,αποδεσμεύεται από τη συμβατική γλωσσική έκφραση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των σύγχρονων παιδικών βιβλίων διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά της

» Read more

Το παιδί και η τηλεόραση.

Οι τηλεοπτικές συσκευές και η τηλεόραση έχουν αποικήσει τα περισσότερα σπίτια. Η τηλεόραση είναι ένα επιπλέον μέλος της οικογένειας και είναι ανοιχτή σχεδόν επί μονίμου βάσεως σε πολλά σπίτια με συνέπεια την απουσία διαλόγου σε πολλές οικογένειες. Για πολλά παιδιά η τηλεόραση μεταβάλλεται στον βασικό φροντιστή τους. Περνάνε πολύ χρόνο μπροστά της με την εγγύηση ότι η υπνωτική επίδραση που

» Read more
1 2